Full text: (11)

272 
ESSAYER 
pass lyckats honom att försona hustruns vilja med Guds , att pâ sista tiden Sofia Andrejevna har börjat förhälla sig lugnare gent emot sin mans lära , hon har vant sig . » »Detta är» — tillfogar Meresjkovski — »alltsa det nya sättet att m e d a n man f ö r - b 1 i r käme I , g â i g e n o m n â 1 s ö g a t . » 
Med samma hänsynslösa skärpa fortsätter kriti - lcern att visa , hur myeket af epikureism , som gömmer sig under Tolstojs patriciska bondemaskerad , och hur myeken själfförblindelse , som hvilar öfver heia lians apostlaskap . Allt hvad Meresjkovski här sko - ningslöst framhäfver bar säkert föresväfvat mer an en lasare och kritiker . Hvarför har man icke sagt det ? Orsakerna därtill äro nog komplicerade . Dels äro den mänskliga inkonsekvensen och själfförblin - delsen sá vanliga fenomen , att man betraktar dem som halft gifna och själfklara saker . Dels är det lika rätt att fordra som svârt att fullgöra det absoluta , och en hemlig blygsel afhâller frân att utkräfva , hvad man aldrig själf skulle kunna infria . Dessutom är det en lätt konst att visa bristen pâ sammanhang mellan Tolstojs ( och hvarje annans ) lif och religion . Hvilken människa , som vili bevara individualitetens själfviskhet , kan i bokstaflig me - ning följa Kristus ? 
Men Meresjkovski tränger djupare än sä . stojs uppriktighet» — skrifver han — »gör ett egen - domligt intryck : det förefaller som han med denna uppriktighet blott döljer sitt djupaste väsen , sin största hemlighet , sä att ju uppriktigare han är , dess mer förbehällsam är han . » Själfbedrägeriet är Tolstojs omedvetna hufvudsynd , alstrad af stri -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.