K . N NY FRANSK SKALDINNA 
197 
nadens , gifvcr hennes böcker deras vackraste sidor och deras säregna tjusning . 
* 
Af faktiska upplysningar om grefvinnan dc Noailles vet jag cndast hvad som stár i Almanach de Gotha . Hennes eget namn är Anne Elisabeth , prinsessa af Brancovan . Hon är född i Paris 1876 , inen härstammar îrân Rumänien , frân en gam - mal valakisk furstesläkt . Bâde frân fäderne och moderne flyter främmande , exotiskt blodiâdrorna pâ denna författarinna , som sâ lidelsefullt älskardet mest franska af allt franskt , Islc de Frances träd - gârds - och parknatur , i hvilken lion vili hafva sitt faste »som ormbunken och pilen» , och som sâ gärna i sin dikt âkallar det franska sprâkets stora förvaltare , nationalskalderna ända frân Villon och Ronsard . Ar 1897 blef hon ingift i den stora , historiskt franska ätt , hvilkens rad af krigare , statsmän och dinaler hon , främlingen frân Ostern , gaf det första poetnamnet . Grefvinnan de Noailles gjorde sigförst bemärkt som skaldinna genom tvenne diktsam - lingar , den redan nämnda »Det tallösa hjärtat» och en señare , »Dagarnes skugga» . Nâgra helt fullödiga och tadellösa verk äro visserligen icke dessa bâda böcker , i hvilkas poesi af lifsberusningoch melodisk melankoli en i alla afseenden privilegierad kvinna sjungit ut sin ungdom . Af de sista tvä decenniernas nya franska poeter finns väl knappt en enda , som icke rönt stärkt inflytande anfingen af den parnas - siska skolans skulpturstil eller af Verlaines den
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.