Full text: (9)

dygdens sangare 
91 
Försök . De röja , hur fort Jean Jacques' bada Discourser trängt igenom öfverallt i Europa , och hur elektriskt de tändt alla besläktade själar . Gyllen - borg delar ej blott Rousseaus grundsyn pâ naturen sâsom världens enda milda och ledande princip — han drager samma konsekvens af denna áskádning , uppfattande pâ enahanda vis människan sâsom ur - sprungligen god . Hennes syndafall skedde ej i Eden , men i den första staden och i den första civilisa - tionen . Sä länge människan lyssnade tili naturens sprâk , skaparens egen stämma , var hon ett mildt väsen , oförmögen tili mord och strid , med handen utsträckt mot sin nästa och ögat ömhetstäradt . nes drifter voro af sig själfva mâttfulla och oför - därfväde , glädjekällor utan gift . Men allt sedan hon svikit modern - naturen , är det som olyckan för - mörkat världen : 
Naturen trampas ned , Naturen mäste hämnas , man mot natur och drift till plâga varder stängd , sen följer straff pá straff çch plâgekedjans längd . Med harm och hufvudbry vi lifvets vâr förtära — Skyll ej naturens drift ; siik lust hon aldrig skaffat ; du gjorde affall först ; hon blott ditt affall straffat . 
Det är med kulturen människan förlorat , hvad Gyllenborg kallar »fägringen» — den naturliga skön - het , som hon delar med djur och plantor . Det är för öfrigt ej blott själfva tankegângen men äfven utförandet , Gyllenborg hämtat frân Rousseau . Skild - ringen - af Sparta som idealstaten i »Ungdomens för - svar» är sâlunda direkt tagen frân Rousseaus första Discours . Denna rent programmässiga Rousseauism synes dock hafva varit ett öfvergäende symptom
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.