82 
svenska gestalter 
Enligt själfbiografien hade Gyllenborg direkt brännmärkt Pechlin . Ett par rader , som uttryckte den harm alla fosterländska erforo öfver de äd - lingar , som under Pommerska kriget lämnade sina regementen för att fara tili riksdagen 1760 , voro sä personliga , att de undertrycktes i Vitterhets - arbetena och först inkommit i den señare upplagan . Men det kanske hvassaste stället i hela dikten är riktadt mot Carl Gustaf Tessin och hânar det posa patos , med hvilket denne pâ sitt Leckö spe - lade lycklig eremit , sedan han förlorat allt in - flytande , och de braskande tänkespräk , i hvilka han förkunnade sin landtliga och filosofiska sällhet : 
Min hydda liksom jag skall dygdens ordning lyda , jag vili dess lâga vägg med ingen s t e n s t i I pryda , jag vili ej synas nöjd , om ledsnan mig förtär och ropa öfverljudt : Kom se hur säll jag är . 
»Världsföraktaren» är Gyllenborgs sista och yppersta satir . Själf kallar han dikten »sitt mäster - stycke» , och den väckte pâ sin tid ett utomordent - ligt uppseende . Det är pâ en gàng en för borgs villkor ovanligt uddig samhällsbild fràn den lyktade frihetstidens Stockholm och ett psykologiskt växelspräk , som skalden för med sig själf . Ty han är själf den unge världsföraktaren , Lisidor , som af ädel harm sâ lätt fär heta kinder och bittert saknar den naiva ungdomsillusionen : 
Att allt däri bestod att lärd och dygdig vara . 
Det är han själf , som inför en värld af egoism och förställning vili fly till en obemärkt vrà pâ lands - bygden för att glömma och glömmas , men af en äldre
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.