FRU NORDENFLYCHT .
I .
Lâtom oss aldrig glömma , att den första för - fattare i Sverige , som känt och förkunnat diktar - värfvet sâsom ett kall , var en kvinna . Hedvig Charlotta Nordenflycht är den första gestalt i den svenska litteraturhistorien , hvilken betraktat dikt - ning icke sâsom lek pá fritimmar eller göromäl pâ lediga stunder , underordnade ädlingens stânds - plikter , ämbetsmannens uppdrag eller prästens verk - samhet , utan sâsom ett kall af hög social vikt och kräfvande heia människan . Hon är den första , för hvilken diktkonsten alltigenom bär ansprâk pâ helgd , helgd hos utöfvaren , som fâtt sângens ansvarsfulla gâfva att förvalta , helgd hos samhället , för hvilket skalden är den ideella rösten .
Denna stegrade uppfattning af dikt och diktar - skap medförde en mängd följder . Den gaf fru Nordenflycht icke blott den i vâr litteratur förut rätt ovanliga poetfäfängan — och därtill i blà - strumpans särskildt löjeväckande form — men ocksâ den mäktiga tro pâ sin genius , som höll den pröf - vade kvinnan upprätt under mânga skiften af nöd och olycka . Denna tro pä kallet lät henne själf

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.