Full text: (9)

78 
svenska gestalter 
omarbetningen af samma dikt gifvit sä fulltonig klang . Mera verklig betydelse och färg har den litterära Satiren »öfver skaldeskrifter» , i hvilken Qyllenborg väl ihâgkommit Boileaus andra och nionde satirer , men som i det hela är en själf - ständig , pâ rent inhemska förhällanden baserad teck - ning . Det är den unge skaldens harm öfver den lâga plats hans konst intager i samhället , som här brusar fram i häftiga anfall mot publikens brist pâ litterär uppfostran och mot de fala yrkesrimmarna , som djärfvas tala om fosterlandets förlust vid hvarje gammal »mesers död» och anropa kärleksguden , sä fort en lyckoriddare gifter sig och 
Att färska pengar fâ en gammal käring tar . 
Med Satiren öfver Landtfolk kommer Gyllen - borg in pâ ett nytt fält , det rent sedetecknande , och denna satir är en liten komedi , som lämnar interiörer , dialoger och typer ur det lefvande lifvet . Hans landtmänniskor äro rätt origineüt tecknade , just därför att de ej — som sâ ofta i ârhundradets franska lustspei — skildrats med stadsbarnets öfver - lägsenhet . De äro ej en hop löjliga original utan begrepp om urbanitet och icke heller idealiserade bärare af den gammaldags tro och heder , som ej vili grò innanför tullarna . Gyllenborgs landtfolk äro landsförvista stadsbor , blott längtande tili holms flärd och buller . 1 samma riktning gâ de tvenne satirerna i Vara Försöks tredje del öfver Sprätthökar och Beskedligt folk samt den satiriska episteln »Om fruntimret bör studerà» . Det är lust - spel som »Svenske Sprätthöken» af Gyllenborgs egen
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.