Full text: (9)

dygdens sangare 
73 . 
pà hofvet slösade bort sig själfva och sina âr pâ dagens galanía intriger och skämt , och hans kam - rater i Staden tillägnade sig Kung Bacchi hofseder pâ Stockholms källarsvalar , samlade sig den unge stoikern och författade , vägledd af Uranie och under vähskaplig täflan med Creutz , som i Stockholm haft precis liknande lefnadsöden , sin lyriska ungdoms - diktning , det enda verkligt poetiskt vägande af hans diktning , och det enda ocksâ af hans författarskap , som denna studie vili belysa . Under decenniet 1753—1763 ser heia denna märkliga och intressanta alstring aagen . Men snart därefter , dà Gyllenborg blott var ett par och trettio ârs man , synes bryt - ningen hafva kommit i hans lif och den »frusna vag» , som Tegnér i sin minnesvers öfver honom fäst sàsom symbol vid hans poesi . hafva nâtt bâde hans själ och hans diktning . Ensam , sedan fru Nordenflycht gâtt bort och Creutz rest som mat till Spanien , förmädde han icke hâlla stând mot prosan . Han hade ocksâ rákat i en för en stoiker särdeles olämplig belägenhet — den att ge - nom ett rikt parti nödgas reparera sina dâliga affärer . »Världsföraktaren» mäste draga ut pâ jakt efter en arftagerska . Lätt gick det tydligen icke , efter som han mäste göra en sâdan mesallians som att äkta Anna Margareta Gotzman , dotter tili en skäligen tvifvelaktig finansier . Den nyss sextonâriga flickan intog emellertid hans hjärta . Om icke kär , var han förnöjd — det är hans egna ord — när han skred tili kullerstolen , och väl var det , ty Gotzman blef strax därpä ruinerad , och Gyllenborgs lyx gick upp i rök . Nu visade han sig emellertid verkligen som
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.