dygdens sangar5
71
är icke utan vemod , som man studerar denne unge ädling och hans fängslande ungdomsvers . För - vânande fort var det nämligen , som poesiens mer lämnade hans yttre säväl som hans diktning . Förvänande fort i förhällande tili den Ursprungligen rika anläggningen var det , som hans känslovärld stelnade och torkade . Han bief gammal i förtid . Alltför snart petrificerades hans typ tili ett kuriöst original .
Gustaf Fredrik Gyllenborgs lànga , men hän - delselösa lif kan i fâ ord berättas . Pâ gamia dagar — sâ sent som 1802 — tog han sig själf för att ieckna sina öden , men kom inte längre än till âr 1775 . Ledsnade han vid ämnet ? Man skulle kunna förstä det . 1 hvarje fall lämnar detta af en gubbes hand skrifna , styfva och trâkiga lefnadsprotokoll blott en svag , bleknad afglans af den enda intressanta perioden i hans lif , hans ungdom . Men de första meningarna af denna autobiografi gifva kanske en förklaring ötver hans tidjgt begynnande gammal - mans âlder . »Jag är yrigsta barnet af gamia för - äldrar . Min far var pâ det femtionde âret och min mor fyrtio , dà jag framkom i dagsljuset 1731 den 25 november , gamia stylen . »
Ättling af den berömda , alltid bildningsintresse - rade politikerfamiljen erhöll han en omsorgsfull upp - fostran och studerade grundligare än mânga andra af hans stând vid Lunds universitet . Redan som student närmade han sig , dragen af sitt väsens innersta instinkt , just den tänkarkrets , som passade hans väsen bäst och sedan skulle behärska heia hans lif — de antika stoikenia och Rousseau . Han

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.