Full text: Svenska gestalter (9)

fru nordenflycht 
69 
righeten att komma tili botten med en fràga och till slutlig uppgörelse , i hela den intellektuella lägg - ningen finns mycket gemensamt . 
Efter Fredrika Bremers uppträdande möta ju författarinnorna i vâr litteraturhistoria icke längre en för en , men i stört antal . Det skulle blifva trött - samt att läta dem alla passera förbi . De tvenne mest betydande af hennes samtida — friherrinnan v . Knorring och Emilie Carlén — äro ocksâ af helt annat skaplynne . De hafva inga släktdrag med Uranie , och de träda icke fram i litteraturen sâsom Fredrika Bremer för att fullgöra ett hemlighetsfullt gifvet mandat för heia sitt kön . De äro framför allt skildrerskor , som i sina romaner använda sina iakt - tagelser och erfarenheter , mâlande de olika sam - hällsklasser , inom hvilka de själfva växt upp . Frân dem gâ linjerna tili Anne Charlotte Edgren och Victoria Benedictsson . Men däremot finns det i vâr tid en betydande svensk skriftställarinna , som i rätt nedstigande led hör ihop med fru Norden - flycht och Fredrika Bremer . Hennes lidelsefullt be - undrade och omstridda namn sväfvar redan pâ läsa - rens läppar , Ellen Key . Det behöfs heller inga vi - dare utläggningar för att klarlägga , i huru mycket den svenska kvinnans moderna représentant , fast med en ny tids andliga öfvervikt i utdaning och själsslipning och en mer strâlande hopsmältning af de olika karaktärsdragen , erinrar bâde om den ligiosa' tviflarinnan med den erotiska religiositeten frân 1700 - talet och den kärleksfulla kvinnliga aposteln frân vâra föräldrars ungdom .
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.