Full text: (9)

46 
svenska gestalter 
All this dread order break — for whom ? for thee ? 
Vile worm I O madness ! pride I impiety I 
Fru Nordenflycht parafraserar dessa ord : 
Skall Gud ändra siila lagar 
att vâr dagar mâga till vâr lystnad gâ ? 
Skall han naturens grunder 
storta under att vi mâ vârt nöje fâ ? 
Ack , hvad kan en mask dock pocka 1 • 
Hon anklagar sig själf för öfvermod . »Att ett ändligt vili ett evigt mäta» , eller som Pope uttryckt det närmare Pascal , frân hvilken inkastet ursprung - ligen stammar , »att delen vili söka rymma det heia» ! 
Dock , alla dessa själsstrider ledde i fru Norden - flychts lättrörda och veka väsen aldrig tili kamp pâ lif och död och slutlig uppgörelse . Hvar händelse , hvart stärkt intryck , hvarje lektyr lät frâgehjulet âter begynna sin rastlösa rundgâng af tvifvel och för - hoppning . Med skäl finner hon bâde den , som tanklöst litar pâ fars och farfars lära , och den rena förnekaren , som gâr upp i timligheten , vara lyck - ligare än ett sâ darrande asplöf , som hon själf . 
Under sitt sista utvecklingsskede , dà »herdinnan i Norden» bief förvandlad till Sveriges Uranie och under pâverkan af Carl Klingenberg och de franska frihetstänkarne sökte blifva rättrogen voltairean , be - mödade hon sig synbart att taga de metafysiska frâgorna kallare och klarare . Hon söker ocksâ en lättare ton af ironi och skepsis . I en dikt med den betecknande titeln »Klokas och dârars lika lott» an - tyder hon , att heia tillvarons resa är en färd utan
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.