Full text: (9)

fru nordenflycht 
37 
filosofiska tvistepunkter . Fast stàr dock , att fru Nordenflycht heia lifvet igenom i sitt anletes svett arbetade med tidens metafysiska böcker och i upp - riktigt sanningsbegär gjort forskningsresan genom den filosofiska litteraturen frän Bayle och Locke tili Rousseau . 
Hennes intelligens svarade näppeligen mot denna goda vil ja . Förgäfves söker man i hennes tankedikter en originell och personlig frâgeform . Kritisk skärpa och begreppsurskillning hörde aldrig tili hennes kardinaldygder . Det hvilar ett lyriskt töcken öfver hennes själsstrider . Oförmärkt för henne själf gâ hennes frâgor öfver i suckande , psalm och melodi , och de idéer , af hvilka hon söker hjälp och svar , tona ocksâ de otydligt sâsom frän fjärran röster . Det man äterfinner i hennes diktning af meditation och läsning är längt mindre själfva tanke - arbetet och dess résultat än de stämningar , som genombäfvade henne under dessa stunder af sö - kande . Man känner ett hjärta skälfva af oro och hemsjukhet i dessa tankedikter , hvilkas reflektions - innehäll ej sällan är enformigt och obestämdt , och man fär , medan man studerar dem , ett intryck af att hâlla handen icke pâ en enda människas , men pâ en hei tids andliga lifsnerv . Det finns i dessa dikter nägot , som liknar suset af gräs , när ett oväder nalkas , det sus af ängestfyllda tankar , som darrade i sinnena under den stora brytningsperioden frän 1730 tili 1750 , da för första gängen sedan reforma - tionstiden en ny lifsäskädning trängde ända ner i de breda lagren och människorna äfven utom de lärdas krets med tvekande fingrar började lösgöra
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.