SELMA LAGERLÖF 
287 
där alititi funnits godt om , och när ännu 1857 en Blákullaepidemi grasserade i dessa trakter , före - ställde sig barnen Satan sâsom en ondskefull gubbe , klädd i Nâs - sockens hvita skinnrock . 
Själfva den Larssonska utvandringen tili stina skedde för ej länge sedan . Den vidtbereste Victor Hugo Wickström har i sin bok »Som tid - ningsman jorden rundt» lämnat en intressant skiss af den svensk - amerikanska kolonien , »the over - comer» , som dess medlemmar titillera sig , därför att de , som de säga , vilja »komma öfver» all det timligas själfviskhet . Enligt denna skildring skulle det blott hafva varit fem , sex âr sedan svenskarna kommo ner tili kolonien , sextio personer , däraf trettiosju frân Nâs socken i Daíarna . 
Men denna mystiska utvandring till den heliga grafvens stad stàr ännu i dunkel för oss . Nâgra autentiska berättelser därom torde knappast finnas . Däremot kännes frân 1800 - talets midt en besläktad rörelse , ocksá den slutande med en pilgrimsfärd af svensk allmoge tili fjärran trakter , för att i frihet grunda en drömd broderlighetens och den evange - liska sanningens församling , och denna rörelse var af vida väldigare dimensioner , än den Selma löf skildrat . Utvandringen omfattade här icke mindre än 1 , 500 människor . Det är Erik Janssons märk - värdiga sektbildning i Hälsingland 1843—46 och hans anhängares — »Erik Janssarnes» — öfverfärd tili Amerika . En intressant afhandling härom har utkommit af teologie kandidat Emil Herlenius . Det är ytterst lärorikt att i densamma se skildrad af ett lugnt , kritiskt öga och med fotografisk nog -
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.