SELMA T . AGERLÖF 
257 
Men emellan detta , den första undfângelsens ögonblick och utförandet lâgo lânga ár . Selma Lagerlöf har själf tillstâtt , hur svârt hon hade att finna den rätta poetiska formen för dessa bilder och sägner frân hemtrakten , hvilka dock allt mer och mer bemäktigade sig hennes fantasi och läng - tade efter diktens befrielse . Forst sedan hon gjort sin uppgörelse med samtidens verklighetsdiktning och förstätt , att dess byggningssätt icke passade hennes fantasivärld , begynte Qösta Berlings saga taga gestalt . Allbekant är , hur Iduns pristäfling 1890 uppenbarade sagan och dess berätterska för världen och hur hon sedermera under 1891 ändt - ligen fick förverkliga den mângâriga drömmen och skrifva det gamia Värmlands prosaepos . 
Allt detta har Selma Lagerlöf själf förtäljt pâ sitt egendomliga vis i den lilla själfbiografiska upp - satsen »En saga om en saga» . Men litteratur - historien kommer näppeligen att nöja sig med denna lyriska skildring och dess summariska konturteck - ning af bokens tillkomst . Pâ de tio är sedan boken kom ut , har »Gösta Berlings saga» icke blott blifvit ett klassiskt verk , men ocksâ visât sig vara ett datum i den svenska diktens historia . Jämte Verrier v . Heidenstams tidigare offentliggjorda »Vallfart och Vandringsâr» inleder den ett nytt skifte i vâr vitter - het , 1890 - talets sällsynt rika och lödiga alstring . En bok , sä egendomlig och genialisk , sä betydelsefull , vili man hafva nogare reda pâ . Man vili i enskild - heter lära känna författarinnans ställning tili den tradition , af hvilken hon danat sin dikt och tili de lefvande modeller , hon möjligen användt för sina 
17 . — Levertin , Svenska gcstalter .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.