TILL CARL SNOILSKY 
251 
Sveriges karta , där den lyriska topografien för hvart ögonblick öfvergär tili hög relief . Det är af den utomordentliga , aldrig slappade kärleksfullheten i dessa dikters konstnärliga gestaltning , som man kan mäta graden af denne svenska konstnärs och svenska adelsmans lidelse för sitt fosterland . 
Hvad Snoilsky lefvat vidare utöfver hvad här ofvan skisserats , är blott en fortsättning utan för - nyelse , utdragning af redan gifna linjer . Hvad Snoilsky diktat utöfver de uppslag , som här an - tydts , är en efterblomstring , oväsentlig för den , som vili se honom i eftervärldens belysning . Ett drag af torka och stillastâende vidlàder nog hans señare lefnadsârs diktning . Om hvilken lyriker gäller icke detsamma ? Och hvilken har ärligare , mer karak - tärsfast hâllit sig ¡nom sin naturs gränser än denne man , hvilken in i sin sista samling bevarar sin histo - riska lapidarstil och sitt kristalliskt slipade , frân ail symbolisk romantik kemiskt rena sprâk . Liksom hämtade frân en historisk inskrift verka ännu stro - ferna i den slutvignett , som lyktar Snoilskys diktar - gärning , slutvignetten till ett praktverk öfver Sverige , och hur stark är icke i sin lakonism denna hans sängmös sista hälsning till den svenska tallen , lan - dets abbreviatyr : 
Du tall bland grâa bergen en seg och stolt natur , alltjämt du hàller färgen i bâde ur och skur . 
Du ännu föreställer det folk , du kände förr , dig sista bladet gäller , du utpost för vâr dörr )
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.