TILL CARL SNOILSKY 
249 
sjöng skalden sedermera — alltför blygsamt , ty en mer äkta lärjunge af Horatius , än den unge Snoilsky blef , har Romaskalden och världsmannen med den kyliga blicken och det lifsberusade löjet icke fâtt i mänga länder . Men ynglingen blef dent och frihetssângare pâ samma gáng , ridderlig hyllare af sin ungdoms offer för den fräcka öfver - makten , Polen och Danmark , mindre världsklok och gubbklok än unga poeter i gemen nu för tiden , kännande sig själf som eldtändare , medan valborgs - eldarna knöto sin flammring kring Uppsalaslätten . 
Men först i Italien slog hans dikt ut i blom . Hvem har begynt med en prolog som den »in - ledningssäng» , hvilken han skref i det gamia Padua i September 1864 ? Sä füllt , sä rent , sâ klart , sâ brusande klingar hans instrument , att man godt kan tänka , att han kommit tili Padua öfver Cremona och aflurat de gamia klassiska lutmakarne deras hemligheter . Det »unga vin» , som han skänkte i , hade redan förunderligt mycket af gammalt vins arom och doft , och som ädla viner och god konst tyckas dessa italienska ungdomsdikter ocksâ blott vinna med âren . Hur gärna hade man icke en lefvande skildring , en lefvande afbild af den unge Carl Snoilsky frân denna tid , dà han vandrade pâ Palatinen med Henrik Ibsen och sjöng sin trotsiga sâng om Neros gyllene hus , ung Aladdin , trefaldt gynnad af naturen med bördens , diktens och skön - hetens gâfvor . 
Men pâ alla svenska i södern sorglösa och fri - " gjorda Italiafarare vänta förr eller señare banden och bekymren i vinterriket . Efter sin sydländska
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.