240
SVENSKA GESTALTER
TILL CARL SNOILSKY .
PÂ SNOILSKYS SEXTIOÂRSDAG .
I dag fyller Carl Snoilsky sextio âr . Man vili icke tro det , sä stark , sä orörd af ârens makt och tyngd är alltjämt värförtrollningen öfver hans dikt - ning . Det är de stora lyrikernas företrädesrätt , att hvad hos dem bär spâr af höst , af trötthet eller älder glömmes inför de sângers ungdom , som aldrig dör , men hvilkas musik ständigt klingar lika ny och frisk inom oss , som den dag deras rytm först trängde in uti vârt blod . Det försiggär inom de stora lyrikernas , alstring en sorts naturligt urval , genom hvilket blott de starkaste och vackraste skotten lefva kvar . Det är tiden , som skipar sin poetiska rättvisa , och när âterblickens stund mer , är det blott det väsentliga och oförgängliga , som träder fram för ögat . Afstánd i tid och rum spela blott ringa roll i denna de stora öfverslagens optik . Det , som diktats för decennier sedan , kan synas nytt och nära , sâsom skapadt i gär , om det frân början hade den äkta lyrikens dagglans . Pâ sin sextionde födelsedag stâr Carl Snoilsky trots det grânade hâret som singaren af tvâ odöd - liga vârar , en sydländsk och en svensk . Hvarje

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.