Full text: Svenska gestalter (9)

220 
SVENSKA GESTALTER 
Forst efter hans giftermâl bief hans personlig - het fullväxt . Dessförinnan hade han ännu ej fâtt klafven tili det instrument , som sânggudinnan satt uti hans hand . Forst efter ett decennium af jäs - ning och oro , af andliga och kons . tnärliga läroär blir han färdig . Ur osäkra och sväfvande tongángar stiger hans första fulländade sàng , Skânska landt - värnets Tyrtäus - hymn , med sina bländande och klingande dur - ackord . 
Tegnérs lefnadsöden under denna första tid äro sä allbekanta , att man ej behöfver erinra om de yttre händelser , som forde den faderlöse och fattige prästsonen - frân Brantings fogdekontor tili Lunds högskolas kateder . Det är sâledes Tegnérs inre händelser och historia under dessa âr vi skola följa , sä vidt vi genom bref och dikter kunna skönja dem . 
Tegnér hade redan som tioâring hemma i präst - gârden pâ Millesvik under sin äldre broder Lars' ledning begynt lära romarspràket i Cornelius och Cicero , och den oförskräckte pojken tankte redan nu gifva sig i kast med »inledningen tili filosofien och novellen» , sâsom vi se af det äldsta kända brefvet af hans hand , dateradt februari 1793 , och helt och hâllet ägnadt ât hans studier . De smâ villkoren i den fattiga prästänkans gârd , och gossens egen praktiska begâfning — ty denne poet visade redan nu och äfven señare känsla för siffrornas realiteter — afbröto för ett par âr denna larda uppfostran , medan han som skrif - och räknebiträde vistades hos kronofogden Jakob Branting . Forst 1796 , dà hans hederlige forman , som fann Esse för god för att stanna pâ fogdekontoret , blifvit hans hjälpare
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.