218 
SVENSKA GESTALTER 
TEGNÉRS UNGDOMSUTVECKLING . 
Hvilken svensk ütteraturhistoriker har ej drömt om att en gâng skildra Tegnér ! Hvar dags ökade förtrolighet med inhemsk odling för tanken närmare hans ljusgestalt , den mest bländande utstrâlning det svenska lynnet gifvit af sitt väsen . Hur längt borta man är i andra àldrar och tider af vâr vitterhet , alltid , när infallets gnista blixtrar tili , när versen fâr en svängd klingas stâlglans och bravur , när ut - tryck och bild i lyrisk upphettning förtäta en känsla , är det ett och samma namn , som den inre stäm - man upprepar : Esaias Tegnér . Alltid tänker man pâ Tegnér - David , den af guden älskade ungdoms - hjälten med segerglansen öfver pannan , triumferande vare sig han griper harpan eller slungan , Tegnér - Saul i flammande sorg , i bittert människoförakt , hukad öfver sig själf gent emot en tragisk och blek vintermâne . Alltid är Esaias Tegnér den svenska diktens hjälte och konung . 
Men om frestelsen att teckna sitt lands störste och mest nationelle skald är stor , är ansvarskänslan inför uppgiftens fordringar än större . Blott för en Tegnérs - karakteristik hvilket vimmel af synpunkter , för att gifva en idé om den pâ en gâng enhetliga
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.