en aristokratisk tidningsskrifvarf . 209 
mod att bjuda hvarandra pâ hästkött à la Germund Adam Cederhjelm . Den hederlige människovännen fick fran alla kanter instämmanden och loford ( största delen af hans i kgl . biblioteket förvarade korrespondens rör hästkött ) . 
Men Adam Cederhjelm skulle ocksâ sedermera säga sitt ord i dagens frâgor , och alltid med en grundlighet och en patriotisk innerlighet , utan all praktisk baktanke , som gjorde honom till en man för sig ¡bland tidens adliga opponenter . 1787 höll han ett anförande tili protokollet vid en sockne - stämma angâende brännvinsärendena och rege - ringens sätt att drifva dem , som väckte mycket upp - seende . Ännu märkligare var ett bref Cederhjelm vid samma tid sände tili konungen , där han pâ en gâng vördnadsfullt och med den mest oförställda uppriktighet klandrade den señare tidens förfelade regeringsätgärder . Om tonens frimodighet kunna vändningar som dessa vittna : 
»Att underhâlla felaktiga inclinationer , att handla och vinna därpä , instämmer ej med en faders vishet och mild - het . Jag lägger hufvudet pâ stupstocken , när jag säger , att Ed . Maj : t varit förledd . . . Allernâdigste herre , var bondekungl Gör allt tili allmogens lisa och hjälp ; däri ligger landets styrka . » 
Mânga drefvo intresset för Situationen därhän att besöka honom själf pâ Ribbingebäck . Bland dessa gäster förtjänar en särskildt att ihâgkommas , Leopold , hvilken som ung Lidénsk bibliotekarie i Uppsala gjort Adam Cederhjelms bekantskap och trffdes väl i hans giada hem . Cederhjelm sänder ( 2 Oktober 1785 ) sin broder Josias Carl en skildring 
14 . — Levertin , Svenaka gestalter .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.