20 
svenska gestai . ter 
kanske mest af det bedröfliga fälttäget 1740—41 , — Carl XIIl - Lewenhaupts sorglustiga travesti pâ Carl XII : s ryska fälttäg — började han utbilda en ny politisk âskâdning , som hans studier i Sveriges gamia historia tycktes gifva verklighetens stöd . Det va¿ ett statsskick med utsträckt konungamakt , men utan envälde , regleradt af en folkrepresentation , med ett ord ungefär samma politiska konungatanke , som Gustaf III förverkligade genom 1772 ârs revolution . Bekant är , huru denna politiska framtidstanke , hvil - ken för hvart är som gick mera pâtagligt innebar frälsningen frân partitidehvarfvets villervalla , gjorde Dalin tili hvad han eljest icke var — en handlingens man , hvilken under skiftet 1754—56 satte sitt hufvud pâ spei sâsom Lovisa Ulrikas underhandlare . 
Det sista stora allvarliga intresset i Dahns lif är slutligen det vetenskapligt historiska , hvilkens frukt var hans i sà mânga afseenden beundrans - värda »Svea Rikes Historia» . Om dess epokgörande beskaffenhet för den svenska historieskrifningen behöfver här ej talas . Det är en vetenskaplig natur , som i detta verk träder oss tili mötes , bâde till temperament och studier . Dalin är vetenskaplig i sina synpunkter , i sitt helt säkert af Voltaire och i synnerhet af Montesquieu pâverkade sätt att lägga en naturvetenskaplig teori som grundval t . ex . för kronologien , kritisk ocksâ i uppfattningen af de historiska företeelserna . Om han i dessa delar naturligtvis ej äger den geniala originaliteten och skärpan hos författaren tili »Essai sur les mœurs» , hvilkens grundritning till en kulturhistoria ännu väckt en Taines beundran , är han jämförlig med författaren
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.