14 
svenska gestalter 
bevarade nâgot af forra seklets gammaldags kraft - fulla svenska religiositet , förändrade och modifierade utan tvifvel betydligt sina âsikter med âren . Monte - squieus öfversättare och Lovisa Ulrikas högra hand hade otvifvelaktigt en annan lifsâskâdning än ders Rydelii främste lärjunge . Men fast stâr dock , ■att Dalin 1739 skrifvit ett verkligt Skriftermäl , genombäfvadt kanske af mer moralisk än religiös oro , men dock gömmande ett ovanligt och viduell trosallvar , och framställdt med en drifven moralists förmaga af själslig analys . Fast stâr vidare , att han 1744 pâ grefvinnan Pipers âstundan skrifvit en »Betraktelse öfver en rätt frimodighet emot dö - den» , dar han polemiserar mot filosofema , som trott sig känna döden , »men stackars folk , under gaina färger» , och ensamt i begrundan öfver Kristi offer - död finner räddning mot dödsängesten . Heia 1740 - talet har han dessutom nerskrifvit alldeles ortodoxa dikter öfver de olika söndagsevangelierna , med för - kärlek dröjande vid frälsarens försoningsdöd . Ännu de sista brefven frân hans lefnads afton andas en grubbelfri och förtröstansfull religiositet . 
Härom vore ju intet att säga , om han ej sam - tidigt sä godt som hela sitt lif igenom , visât en alldeles motsatt riktning , bärande spâr af ett kyligt och skeptiskt förständ . Han har drifvit polemik med religionens representanter och former , kulmi - nerande i de bekanta kalottpredikningarna , en mik , hvilken är för uthällig och mângen gäng ocksâ för skarp och bitter för att endast kunna förläggas tili det oförargliga skämtets omrâde . Nekas skall härmed visst icke , att mànga af Dalins prästerliga
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.