VAR FRÄMSTA HERDEDIKT OCH DESS SKALD 141 
Ekarna stâ med bruna , brända löf . Gräset har vuxit öfver Pans bild pâ kullen . Hans skägg är grön tofvig mossa , ögongroparna stirra utan ögon - stenar och tänderna hafva fallit ur hans mun . Som en förstenad vallgubbe ser han ut , och Iik ett malt sprucket munspel hänger hans syrinx mot hans arm . Förgäfves lyssnar du i den klara , hvita lüften ; hvarken hundskall eller vasspipa förnimmas . Du flyttar de vissna kransarna , som ännu ligga kvar pâ gudens sockel och stafvar vemodigt den nästan oläsliga inskriften : Et ego in Arcadia .
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.