Full text: (9)

134 
SVENSKA GESTALTER 
Det finns i denna älskliga och barnsliga be - rättelse näppeligen ett enda drag , som är Creutz' uppfinning . Stört och smâtt , allt har här förekommit i den äldre pastoraldikten . Själfva hufvudtanken — tvâ trotsiga naturbarns besegrande af Eros — denna tanke , hvilkens innersta mening vili uttrycka naturens protest mot individens själftillräcklighet , är lika gammal som pastoralen själf . I annan form finns den redan hos Theocritos . Hos de moderna är det själfva älsklingstemat . Fylligast behandladt finner man det i Tassos Aminta , som ocksâ stärkt pâverkat Creutz . 1 frâga om enskildheter hafva ocksâ ständiga intryck frân de klassiska herdeverken föresväfvat skalden . Det är alldeles riktigt , sâsom Hellen Lindgren anmärkt i en studie öfver Creutz , att d'Urfés skildring af , hur Celadon kastar sig i floden Lignon pâ grund af Astrées hârdhet , kunnat gifva Creutz uppslaget tili Atis' motsvarande själf - mordsförsök , men framställningen af hans räddning , som öfverensstämmer med Tasso , talar dock för , att Aminta äfven här varit förebilden . Ett par andra episoder synas dock afgjordt peka pâ Astrée : skildringen af Hoppets Tempel är motstycke tili d'Urfés berömda , äfven i konsten ej förgätna mâlning af »den sannskyldiga kärlekens källa» , i hvilken trogna älskande kunna se sina älskades bilder , samt slutsângens utomordentligt vaçkra seen med de bâda älskandes gemensamma uppvaknande till lifvet , tili hvilken jag strax skall âterkomma . Sannolikt har Creutz dock hämtat mer ur drama - tiska bearbetningar af Astrée än ur den tjocka , gamia romanen själf . Man urskiljer nämligen i hans dikt
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.