10
svenska gestalter
lyran inbjuder tili skälmeri . Ocksâ i hennes väsen funnos drag att le ât . Dock om man vili le át den naiva ifver , med hvilken hon proppade i sig likt och olikt af tidens kunskaper och idéer ( gjorde heia romerska riket till en ragout pâ sin tallrik , som Dalin säger ) , afväpnas man af det brinnande san - ningsbehof , som lät henne oaflâtligt brottas med sig själf och de motsträfviga filosofiska böckerna för att nâ klarhet , och vili man le át den öfver - svallandc och öfverdrifna känslosamheten i hennes pâ botten ej opraktiska eller overkliga natur , förgär lusten inför den känslans idealitet , det naiva allvar , som funnos hos henne och i hennes säng stundom künde strömma fram med sä källklart flöde . Skulle man slutligen vara nog elak — som - den unge Kell - gren var det — att se det löjliga i den kärlekskranka öfverspändhet , som ännu fyllde den korpulenta , icke längre unga kvinnans sista âr , försvinner hvarje spâr häraf , dà man minnes denna âldrade lidelses tragik , hur ödesdiger den blef för henne själf — hon köpte med lifvet dess sista illusion — och tili hvilken beundransvärd , ofläckad skönhet hon förmädde lyfta denna känsla i sin dikt , i vers , som ännu hafva kvar hyacinters rörande vârdoft .
Vi le icke . Hon hade ett godt hufvud och ett stört hjärta , fru Nordenflycht — och om de bäda lâgo i ständigt inbördes krig , är det nâgot , som händt större snillen än henne och barn af señare vid andliga brytningar mer vanda âldrar än hennes . Hon är den första moderna människan i den svenska dikten .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.