Full text: (8)

viktor rydberg 
215 
finnas . Med en naiv omedelbarhet , som ej ofta förekommer i Rydbergs eljes sâ medvetna verk , har han här själf ryckt in i berättelsen , ty han är vapen - smeden , som man lika mycket älskar , när lian i »smedjan» smider samvetsfrihetens blanka svärd , eller i »malarstugan» , »med ungdomlig och älskvärd skönhet» , »med azur och ädelrödt» mâlar legender och evighetssyner . 
Mäster Gudmund prisar sin lefnadsdag för »säll - spord frid och skönhet» . Viktor Rydberg künde med skäl skrifva dessa ord ur djupet af sitt hjärta . Det hvilar en glans af lycka och helhet öfver hans lefnad med dess blandning af strid , tänkande , djupa studiemödor och ända in i âlderdomen oförsvagadt inbillningslif . Ingen af hans väsens förmögenheter har legat outvecklad och obegagnad , och han har förmätt gifva jämvikt ât de olika gâfvor , féerna lagt i hans vagga , frihetsälskarens stridsbehof , forskarens kunskapsbegär , skaldens lust att dikta och skapa . Stridsmannens innersta motiv voro humanitet och rättskänsla , forskarens en religiös naturs aldrig bristande ifver att fâ klara papper för den tro , som fanns i hans bröst — all Rydbergs forskning har metafysik som baktanke — skaldens ett vekt germanskt drömmeri inför tillvaron och en lust att afspegla dess gâtor i sinnrika och sköna bilder . Alla dessa element bildade samman en personlighet , inför hvilkens mângsidighet och stilla , humana helgd äfven andar och viljor , som ej egent - ligen hörde tili hans undersâtar , gärna böjde sig . Hans namn och den auktoritet , som skänktes det , blefvo liktydiga med , att andliga och ideella mak -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.