Full text: (8)

152 
diktare och drömmare 
roa sig med att spela whist med sig själfva och leende sköta körten äfven för den tankte motspela - ren . Men denna mer roande än imponerande gestalt är dock längt snarare en skapelse af det unga Frank - rikes journalister och kritici än af Renan själf . Det är den begàfvade romanförfattaren Maurice Barrès , som framställt den store vetenskaps - mannen och tänkaren sâsom en subtil dekadens - filosofis ironiska läromästare , en Sokrates fin du globe , eller Jules Lemaître , hvilken af hans mânga motsägelser gjort en själfsväldig karrikatyr , utan att taga hänsyn tili det innersta och djupaste i den store tänkarens och forskarens lifsgärning . Betrak - tar man Bonnats berömda porträtt af Renan , gifver det ingalunda bilden af en raffinerad modefilosof , som njuter af att mystifiera världen . Det fram - ställer snarare en energisk , illparig , gammal man , tröttad af ett längt lif , uteslutande ägnadt àt tellektuell ansträngning och andlig kamp , men ännu med alla märken af en ursprunglig , folklig styrka öfver den groflemmade gestalten och det osköna ansiktet . Läser man hans viktigaste arbeten , sär - skildt frân tidigare är , träder äfven ur dem oss tili mötes en kraftig personlighet , alltid med en komplicerad intelligens , svâr att fánga i en formel , men med den starka och djupa enhet i sitt väsen , som gifves af en aldrig svikande tro pà tankens suveränitet . Ju mer man âter lefver sig in i hans verk och gripes af deras smidighet och skärpa , deras milda och själfulla patos , dess mer enastâende och beundransvärd förefaller den store bretagnaren , 19 : de ârhundradets Erasmus , med sin oerhörda lär -
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.