Full text: (7)

6 
FRAN GUSTAF IH : S DAGAR 
ett plötsligt trollslag förintar högtidsglädjen i ett sagoslott . Allt tycks ett ögonblick pâ en gâng sig likt och dock förändradt . Springvattnen fortsätta en stund att spela , musikanterna söka ännu taga upp de gamia , giada visorna , men efter hand tystnar allt : festen är oryggligen förbi . 
Med skäl râdde det sâlunda redan före skottet en dof stämning af dysterhet pâ maskeraden den 16 mars , pâ den svenska rococons sista fest . Asses - sorskan Qjörvvell , den gamie bibliotekariens eljes sä gladlynta fru , som i sällskap med sin son besökte redouten , kände icke igen sitt folk . Man fick »inga masquer en train» , och det râdde en »silence morne» öfverallt pâ operahuset , som redan gömde sâ mânga minnen af högtid och yr glädje . Men denna »silence morne» räckte sedan öfver Sverige icke blott i dagar och veckor , men i âr . Detta mord var i själfva verket ett revolutionsdatum : dagen borde egentligen benämnas den 16 Ventóse . 
Ty genom denna dag krossades livad vi kunna kalla Sveriges ancien régime . Svenska rococon var död , storhetstidens sista strimma af aftonrodnad borta , och vârt adertonhundratals grâ och borgerliga arbetsmorgon bröt in . Ty liksom konungen själf , utan att kanske märka det , genom sina sista rege - ringsârs anslutning tili det tredje ständet och genom den framgâng detta därigenom vann i klasstriden , befrämjade just de revolutionsidéer , som han sâ djupt afskydde , gick äfven den sammansvurna adeln halft omedvetet det tredje stândets ärenden . Sä för - virrade voro förhällandena , att det var högadeln , som i Sverige ifrigast och företrädesvis omfattade
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.