EN BEI - LMANSKARAKTÄRISTIK 
47 
hela lefnad sammanfaller med denna tid , är sä godt som alldeles oberörd af dess innersta anda . 
Ty hvad var upplysningstidens mest centrala punkt , den midtpunkt , frân hvilken alla dess âskâd - ningar utstrâlade ? Hvad annat än en egendomlig skepsis , en reaktion mot 1600 - talets auktoritets - dyrkan , en misstrogen benägenhet att undersöka lag och bokstaf , ett ofta naivt och ytligt , men alltid hänfördt och kamplustigt behof efter frigörelse ? Denna Oppositionelia idégâng , olika färgad hos sina tusen olika barare , är alldeles främmande för Bellmans lynne . I en tid , dà känslan själf blir resonör , är han ensam oreflekterad lifsberusning , omedelbart och omedvetet sjungande stämma . Se pá hans satirer , hvilka man künde tro hvila pâ nâgon djupare . reflexion , pâ nägon moralisk harm , med en basis af positiv öfvertygelse ! Som helt ung man skrifver han en liten straffpredikan öfver »flickors ostadighet» . Han ondgör sig en smula öfver , att Chloris förnöter sin tid med att pryda och spegla »sin läckra jungfrukropp» . Det är Chérubin , som moraliserar Susanna , innan han fàtt tilltagsenheten att kyssa henne . Sedan följer en större social och politisk satir , M â ri a n . Den har till och med motto frân Juvenalis , och i det otillständiga partiförtryck , som râdde vid dess fram - komst , har den nog kunnat reta en eller annan af de anfallna dârarna i mânan , men i sig själfva hafva de uddlösa stroferna ingen verklig skärpa . Det är en gosse , som springer och smäller med en leksakspiska , och samma oskyldiga , svaga karak - tär hafva skaldens señare satirer — ocksâ när han
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.