Full text: (7)

32 
FRAN GUSTAF III : S DAGAR 
halft stoisk , halft epikureisk filosofi , som lät dem lefva med mera leende och dö med mera fattning , främmande för allt det fördjupade och darrande , som vârt ârhundrades lidelsefulla subjektivitet väckt tili lif . Man blir under studiet af franska revolu - tionens historia ständigt förvänad af att se , med hvilken pâ en gâng sinnesstyr^a och brist pà djup i känslan l'ancien régimes adelsmän med en artighet eller ett epigram pâ läpparna gingo sin undergâng till mötes . De skildringar , vi äga frân Gustaf III : s dödsläger , lâta oss föga ana , hvad som för - siggick i människans inre . Vi se för oss monarken , som än i det sista bevarar omtanken om den spira , som glider ur hans hand , och världs - mannen , som under plâgorna och in i döden iakt - tager samma oklanderliga etikett och samma älsk - värda behärskning som alltid . Sä slutade Gustaf som hela det adelssekel , tili hvilket han hörde och hvars färgrika skimmer legat varmt och strâlande öfver heia hans lefnad . 
Men de olika stämmor af tadel och kärlek , som alla de sista âren sâ olika bedömt hans minsta handlingar , de fortforo med sina stridiga domar . À ena sidan fröjdades man öfver , att »den bedräg - ligaste och trolösaste» bland människor var borta , och i ümhjärtade adelskretsar frâssade man ât Horns känslofulla försvarsskrift och applâderade martyren Anckarströms »frimodighet» . A andra sidan fann man , att konungen ryckts bort ! >Svea rike tili stor skada och alla ärliga svenska män tili den mest hjärtfrätande sorg> . I städernas borgarfamiljer samlades man och grät . »I gär afton» , skrifver
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.