SVENSKT FAMILJELIF I SLUTET AF 1700 - TALET 257 
och transparens . — Rosendals skogssus och Solnas klockor darra ännu genom hans bref . 
Men intressantare än Stilisten är typen . Han är det lefvande bindeledet mellan den germanska kul - turen i 1700 - talets första hälft och den , som âter tagit vid med 1800 - taIets begynnelse — och under mellantiden , den romanska odlingens tid , dà allt kan betecknas med det franska nationalordet esprit , hör han till de fâ , som ensamt kunna karaktäriseras med Tysklands nationalterm Gemiith . Genom sin sekteriska religiositet , sitt natur - och känslo - frâsseri är han den mest typiske lärjunge i vârt land af 1700 - talets sentimentala Schweiz , af Rous - seaus , Lavaters och Gessners Schweiz - — och heia sitt lif igenom subjektivitetens omedvetne banér - förare . 
Jagets dyrkare kunna indelas i fiera olika klasser . Det är de stora själfplägarna af Pascals art , hvilkas njutning är skoningslösheten , med hvil - ken de uppsätta sitt konto , och hvilka nâ fram anfingen tili religiös förkrosselse eller den bittraste misantropi . Det är andra som Rousseau , jagets advokater , hvilka använda själfanklagelsen som pie - desta ! för sin storhet och yfvas öfver sina synda - bekännelser , som cynikerna öfver hâlen i sina mant - lar . Det finns slutligen ett lugnt filosofiskt sätt att iakttaga sig själf pà samma vis som naturvetenskaps - mannen iakttager världen rundt om , i visshet om att därinne försiggä precis samma hemlighetsfulla cesser och förvandlingar som därute — ; att lyssna tili sin själ som till hafssnäckan , som gömmer hela hafvets brus , Universums hela outgrundliga sorl . Sä 17 . — Levertin , Frdn Gustaf lll : s dagar .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.