Full text: Från Gustaf III:s dagar (7)

SVENSKT FAMILJELIF I SLUTET AF 1700 - TALET 221 
sekterismen haft sitt stamháll , och förvänad fan» han detta tempel , som varit »en beständigt brinnande ljusastake» , stâ som ett ödmjukt trähus bland de ortodoxa stenkyrkorna . 
I Stockholm började nu Gjörwell sin tjänst - göring i det verk , han sâ länge skulle tillhöra , kung - liga biblioteket , och begynte sin sträfsamma bana som skriftställare och publicist . »Guds Ära , Sam - fundets Bästa , Inbördes Nöje och et Godt Sam - vete» , se där de ord , med hvilka han är 1754 be - gynner den första af sina tallösa publikationer , och kunna nog sättas som motto pâ hela hans litte - rära verksamhet , men i detalj växlade hans ásikter bctydligt , särskildt i politiska och sodala fràgor . Dock , att belysa dessa växlingar faller utom ramen af denna uppsats — och kan man därvidlag för Gjör - wells första tid främst hänvisa tili docenten Syl - wans förträffliga historik öfver Svenska Pressen tili âr 1772 . Betonas mâ liär blott , att Gjörwell genom sin kritiska granskningsjournal Den Svenska Merkurius , börjad 1755 , blifvit den svenska sens främste man och i sin dubbia egenskap af för - läggare och journalist künde jämförelsevis tidigt bygga bo och ingâ äktenskap . Alltifrän 1769 var han dessutom bokhandlare . Den 4 januari 1765 äktade han Brigitta Eleonora Müllern — dotter till en afliden uppbördskommissarie . Hon var — ej blott efter hans eget omdöme — »dägelig , dygdig , qvick och öm» , sä att hans hopp , att hans lilla hustru , »skulle blifva sä beskedlig som hans bok hittills varit» , slog väl in . Med sin kära Brita - Nora fick Gjörwell trenne bam , sonen Carl Christoffer ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.