Full text: Från Gustaf III:s dagar (7)

svenskt Familjelif i slutet af 1700 - talet 215 
karien Qjörwell hade samma mening . For honom var verkligen allt manuskript , ej blott bref och akt - stycken af och om kända personer — det föll af sig själft — men hvarje papperslapp med nàgra kräkfötter , som rörde honom själf , lians hem , hans fru och barn . Alltsammans skulle in i Col lectio G j ö r w e 11 i a n a , det gjörwellska arkivet , sä full - ständigt och omhuldadt som nâgon urgammal grefvesläkts . Tack vare detta kan man — särskildt under áren 1790—1811 — vecka för vecka följa familjekretsens öden , fröjder och sorger , krämpor och affärer , stört och smátt . Och detaljerna äro sä noggranna , det heia sä det lefvande lifvet själft , att man hör de skrifvandes röster och sei - in i deras hem . 
Det är med vemodig nyfikenhet och intresse man genomläser en dylik korrespondens . Det är egendomligt att känna sig som vän tili människor , som gâtt bort , och förälskad i leenden , som domnat . Men sâ har det gâtt mig , medan jag läst dessa hundratal af gulnade bref , i hvilka ännu blommor ügga kvar , vissnade i skrifsanden . Jag bekänner mitt svärmeri för Gjörvvells yngsta dotter , fru dahl — och det kändes nästan som en personlig sorg , när jag läste om hennes systers , fru Almqvists , tidiga bortgâng . Det är ocksä ej som kallblodig historiker , men som vän i huset , jag vili skildra fa - miljens öden in i det intimaste , helst med par - ternas egna ord . Är det indiskret ? Det vore sä , om ej arkivarien , som samlat dessa bref , gjort af - skrifter af dem och försett dem med upplysande noter , tydligen haft mer än en half baktanke pà ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.