Full text: (7)

GUSTAF III 
15 
historia gör ett stört nummer af en sju - áttaárings nycker och olater . Det enda , som slâr en i denna barndomshistoria , är prinsens ovanliga och egen - domliga inbillningskraft . Det är , som laste man en blifvande skalds biografi . Alla kunskaper mäste bi - bringas honom pâ fantasiens väg . Tessin , hans forste guvernör , berättar , hur man mäste fânga hans uppmärksamhet med kopparstick och gifva honom moraliska regier i form af smâ komedier . Gällde det t . ex . att hos honom inskärpa kärlek tili de smâ och värnlösa bland hans undersâtar , mäste den redan âldrade statsmannen och ministem spela lärling eller gesäll och sjunga för prinsen »nägon liten skräddar - visa» . 
Redan frân denna tid fick emellertid Gustafs fantasi en bestämd riktning mot ett ridderligt , äfven - tyrligt , furstligt och förnämt ideal , sâdant detta framför allt lefde i de franska tragedier , hvilka spe - lades vid hans föräldrars hof och hvilka det var hans barndoms största glädje att äse . »Icke mer än en enda representation behöfves , särdeles om det är en tragedi , innan densamma är i hans minne för - varad» , skrifver en af hans uppfostrare , och den franska klassicitetens tragedi , där högborna och hög - dragna gestalter spelade ett idealiseradt Versailles - lif , ensamt fylldt af stora passioners svärmeri och ädla hedersplikters strider , bief allt ifrân denna tid den drömvärld , efter hvilken han ville omforma lifvet ikring sig , och tili hvilken han , när detta icke lycka - des , rymde i sin diktning . Men dà han dessutom i hvarje tum af sin varelse var fyljd af liflighet och oro , nöjde han sig icke med att âskâda , han ville
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.