ALICE .
Jag har tändt alla ljusen i mitt rum och satter mig midt emot spegeln för att betrakta mig själf , medan midnattstimmen ändtligen söfver festens skratt tili ro och lägger sin stillhet öfver alla trappor och gângar i det stora hotellet . Orörlig slâr jag mig ner midt emot spegeln . Man skulle kunna tro , att jag var en af dessa Narcissustyper , som man understundom ser i balsalar och kafésalonger , sâ försjunkna i beskâdandet af sig själfva , att de glömma yttervärlden omkring sig . Men hvem vet hvad de komma att tänka pâ och hvilka sällsamma upptäckter de göra , dessa själfbetraktare , där de sitta ansikte mot ansikte med sina egna jag , i liemlig - hetsfullt samsprâk med sig själfva . Det ligger nâgot trolskt , nästan hemskt öfver spegelglasets fördubb - ling af ens person . Hur ofta har den icke skrämt och öfverraskat mig , i det jag känt det som en främmande blick lyste i min pupill och en annans leende spelade kring min mun . I min spegel ser jag mitt lifs historia , omutligt âtergifven . . . Rynkor och veck , det är behâllningen af alltsammans , den enda âterstoden af sä väl grâ hvardagsâr som af de »stora» âren , dà ens lifs tilldragelser inträffade .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.