Full text: (5)

MATHIAS WALDIUS' UTLÄNDSKA RESA 45 
redan qvitterat Leyden och ankommit til Paris . Min âstundan hade dock varit , at du resterai där ât - minstone tre mânader och frequenterai professorer och bibliothèque . Du skrifver ej ens , om du terai af Josephi Scaligeri rikt annoterade klassiska auctorer därsammastädes , liksom ej heller om du sett den lärde Muschenbrochs finurligt gjorda glober . Men om det holländska klimatet varit dig skadeligt och gifvit dig frossfeber af stygg qwartan art , och min högt berömde och wärderade wän archiater Linné säger detta ej wara insolitairt för svenska studiosi i därvarande dimbiga och tunga luft , mâ det da i Quds namn wara händt , ehuru det altid tyder pâ inconstantia quadam och en wiss manque pâ alfwarsamhet , när en yngling plötsligen afwiker frân gifven föresats . 
Nyttja nu sä mycket resolutare din wistelse i Paris , hör professores af alia slag som herr de Guinges , hwilken i chinesernas äldsta handlingar funnit rapport pâ Joseph och Moses , mediterà fram - för allt i det stora bibliothèquet . Bilda dig sielf genom at pläga det utvalda umgänget med fram - farna seklers store män i deras förträffeliga och uppbyggeliga wärk , här som ingen annorstädes at hitta , och lär dig pâ samma gâng det lefwande sprâket och politesse och manér , hwilket alt skal befordra din fortune och warda dig til frögd och nytta . G ! öm ey i Paris min gamie wän dr Pique , weterligen lefver han än , til ârs kommen , men altid flink , skickelig i mesopotamiska sprâket och at gifva dig goda rekommendationer , ehwart du wil . Der - emot wil jag i Jesu namn och pâ det ömmaste
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.