Full text: (5)

MATHIAS WALDIUS' UTLÄNDSKA RESA 27 
sinnet och förswaga siälen , men at fullkomna dig pâ den larda wädjobanan och desslikes förwärfva en viss politure , som tywär numer i tidens stigande werldslighet nästan anses lika wiktig som answaret af det christeliga kallet och lärdomsmeriter sä eccle - siastice som ock i profana stycken . 
Forst och främst min kiäre son , förgät ey at hâlla remmen härdt om pungen . Ärswäxten lofwar Gudi klagadt litet godt . Wärsäden vili ey ens titta upp , dà ingen regndroppe fallit sedan andra böne - dag , och pâ grund af nattmyssornas sätt at sköta de offentliga hushâllswerken — det Gud i sin god - het mâ förläta dem , om han kan — har wexel - balansen kommit aldeles pä sned , och credit stâr ey ens at fâ mot hederlig säkerhet . Din broder Jan - Lars vid gardet i Stockholm har knappast kunnat fâ lâna lumpna hundra daler för sit ackord , och Lisa Gretas kiäre man har mâst giöra cessio bonorum , intrasslad i discontdirektör Grüns affairer , och med alt sitt järn i pant â järnkontoret . Du ser sâledes , at man mäste 10 gánger wända pá stywern , innan man släpper den ifrân sig . 
Den billigaste reswägen torde wara at i singborg gâ ombord pâ en jacht eller galeas , desti - nerad till Amsterdam , men glöm ey at noga ackor - dera med skepparen . Det är min önskan , at du sedan wäl visiterar Utrecht , Cleve , Arnheim och de andra ortligheterna i landet , men at du stannar wid Leydens per - illustra academi , dar inhemtar sâ - wäl Theologia naturalis , exegesis biblica , och de andra andliga disciplinerna som ock scientia lingu - arum antiquitatis , hwilka altid embellera sin man ,
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.