ULRICH - THEODORS TROLOFNING 13 
och Mandane kände , och som är sorg och bekym - mer och man kan dö af . Jag älskar markisinnan . » 
Ulrich - Theodors stämma var sä genomträngan - de , minen öfver hans eljest sä hurtiga och frimodiga ansikte sä sorgsen , att Hengstenberg fattades af medlidande . 
»Ers höghet , markisinnan har en fransysk kam - marfru , La Fleur , som är hennes förtrogna , och det faller s ig sä lyckligt , att ers höghets forste lö - pare , Schmidt , hvilken är en stor skälm och vagar imitera sin nâdige herre , besöker henne i hemlig - het . Ers höghet har sâlunda en väg att närma sig den sköna damen , som säkert ej kan vara omänsklig nog att motstâ en sâdan beundrare . » 
»À , Hengstenberg , du räddar mitt lif , hur skall jag kunna tacka dig , » utropade Ulrich - Theodor , tog genast fjädern , och förfaren som han var i att skrifva de artigaste epistlar , nerskref han genast följande rader : 
Biljett . 
Hur oviss , hur vansklig är ej mänskans loti ! Da lion redan Ivor sig i den trygga liamnen , krossas sheppet af stor men , och dà man tycker sig soni mesi i säkerhet , träff eis hjärtat af ett skott , fòr livilket ingen frälsning finnes ! Madame , bestäm öfver mitt öde — det Jigger i edra händer . Svara mig blott , att jag ej väckt ert miss - hag , och ni gör mig tili den sallaste bland dödlige , men om jag dristat mig alltför langt , i det jag vàgat säga er det jag icke har kraft ait fôrdôlja , làt dâ en olycklig i sin fòrtviflan âtminstone fa den lyckan att höra sin dödsdom af de lappar , hvilkas minsta ord aro hans be - fallningar , och hvilka han aldrig skall upphòra att tillbe .
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.