06
MAGI STRARNE I ÖSTERAS
lag pa gârden bredvid . Det var en liten brun hund med stora ögon , som liöll hufvudet pâ sued och hinilade sig som en sentimental tenor .
IX .
Erland Strâle gick af och an pâ den knarrande golftiljan i sin kammare . Allt sedan han begynte tänka för sig själf , hade han haft till vana att under upprörda stunder vaudra här fram och âter , medan den murkna plankan knakade doft under stegen . Här kände han alltid igen sig själf , och i dag som mânga andra ganger slog det honom , hvad en människas längtan i botten alltid är sig lik trots ars och händelsers förändringar och be - gärens skiftande förklädnad .
Utanför brusade Mälaren , hvilkens is gick upp med ett slammer af metall . Flakens blanka brott - ytor tindrade som sägblad . Krâkan satt ännu pâ vintertak , men snön smälte pâ hus och mark . Fränt vatten klunkade i rännor ochtunnor . Tö - blâsten hvirflade fjolârets vissna blad , som hvilat under snön , men nu skulle bort .
Erland öppnade klaffen tili mahognychiffonieren , tryckte pâ ett lâs sâ en lönnläda sprang ut , och tog fram ett porträtt . Det var hans faders . Oför - glömligt mindes han , hur han som pojke en afton under de förfärliga veckorna , dà fadern rymde och skammen och olyckan slogo ned i hemmet ,

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.