88 MAGISTRARNE I ÖSTERAS 
salong , och längst in funnos ännu trenne herrar kvar . Det var lärare vid skolan , källarens tvâ osvik - liga stamgäster , klassikern och skalden eller lek - torn i döda sprâk , Alexander Roos , och läraren i modersmâlet , kandidat Sten Andersson - Alm , känd för sin diktsamling »I gamia näfverlurar» . Som tredje man hade de med sig Erland Strâle , hvilken denna afton icke kunnat halla ut i det tysta hemmet och i sitt inre uppror flytt tili den all ângest döf - vande kaféfriden . Gabriel Herrlaenius hade ocksâ en stund suttit hos dem , men gâtt . Han var gammaldags värdshuskund och ordensbroder , som tömde bägaren ceremoniöst pâ fädrens vis . Med den noggrannaste etikett i frâga otn rangordningen mellan sockret , arracken , vattnet och citronen brygg - de han sitt konfonium , som han kallade drycken , och fattade glaset med ett högtidligt »hujus lyfta vi guldpokalen» . Men när kamraterna märkbart började trottila pâ hans anekdoter om prins August och Garibaldi , nickade han farväl utan att blifva stött . 
»Gamie Herrlaenius gär hem till släkten , » . myste man och öfvergick tili dagordningen . 
Klassikern forde i stället ordet . Hvem skulle ocksâ kunna täfla med honom däri ? Hans uttrycks - sätt var endast alltför fulländadt och aldrig sä mycket whisky förmädde icke rubba den konstmässiga svarf - ningen af hans perioder . Hvad samtalsämnet angick , var det honom fullkomligt likgiltigt . Ty han behär - skade allt upptänkligt och var lika stor specialist pâ antik poesi , modern arbetarstatistik , Kant och Athéns hetärer . Vers , data och siffror flödade med
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.