86 
M AGI STRARNE I ÖSTERAS 
mande , förnimma att han var hennes och ingen annans , och hon slog armarna kring hans hals . 
»Sch ! Karin , nâgon kan se oss , » sade han och ville vrida sig loss . Den lekamliga beröringen med en kvinna var honom motbjudande i denna stund af gryende , än ej medveten känsla . 
»Ett par nyförlofvade mâtte väl kunna kyssas i en vrâ , » sade hon och tryckte sin mun hârdt mot hans . 
Erland log blekt och främmande mot hennes enträgenhet . Han lät sig smekas , liksom en tro - ende , hvilken nyss kommunierat , tar emot anför - vanters vänlighet , själf upptagen af undret och full af medömkan med dem , som icke blifvit delaktiga af dess helgd . 
Efter konserten och supén fick Erland ej vidare tala ett ord med Sylvi . Ju mer tiden led in pâ smâtimmarna , dess mer bief hon omgifven af be - undrare , hvilka , stärkta af champagnen , vâgade trotsa Österäs opinion och korseiden frân upprörda kvinnoögon . Dar honungen finns , samla sig bina . Ännu när hon skulle kläda pâ sig för att' âka hem , stod en ring af herrar med rôda ansikten ikring henne . Borgmästaren och den bisarre järnkram - handlaren voro de ifrigaste , och deras nägot tili aren komna äkta vif hväste om Susanna och gub - barna , medan de drogo pâ sig bottforerna . Fru Sylvi blef tili sist trött pâ alla de artigheter de gamia kavaljererna letade frani , medan de i smyg , hisnande tili som när man begynner färden utför en rutsch - bana , läto blickarna glida nedför hennes hvita hals .
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.