I
När midvinter stundade och dagarna blefvo korta , lämnade Asvar sin hustru Engun i sin faders vârd och vandrade för att gästa vänner och fränder vid älfvarna i Söderlandet . Ty pâ Österäsen , där han själf bodde , var snötiden öde och läng . Ständigt strök vinden lika tungt öfver Mälarens is . Blott nied möda hindrade mannen yrsnön att täcka de frân hvarandra spridda stugorna , som lago längs strandnäset med grundstockarna djupt ner i jorden . Oskiljbara frän hvarandra gingo dagarna med vârd om boskap och härd , och när mâlet var öfver , tröt talet och tanken somnade i den kvafva röken frân eldstaden . »Nattvärn» , den svartkrusiga vakthunden , gitte icke skälla , men lâg morrande sträckt öfver afskrädena i kolen invid glöden . Den gamie med hvita hârkransen under skinnmössan satt med kro - kiga ben och stödde mot knäet en lerkanna , hvilkens grepe och hals han sirade . Det skulle blifva faders - arf tili barnen . Stadigt satt musselskalet , med hvilket han ristade , i knothanden och med flintspânet punk - tade han ett nät af linjer , liknande de maskor , öfver hvilka han âldrats , städse förgäfves väntande skatt - fângst , när han drog ur sjön dagens förräd af id

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.