28
MAGI STRARNE I ÖSTERÄS
»Vattnet ser härligt klart ut , » sade konungen , »och du , gamie Stjerncrantz , bör dricka ett glas , det skall göra dig godt . »
»Om Ers Majestät befaller , men vatten tili in - värtes bruk . . . »
»Du slipper , gamia spritlâda , inen jag vili ösa mig en klunk . »
Konungen tog järnskopan och lyfte vattnet tili munnen .
»Hvad det är friskt och härligt ! Och sä genom - skinlig källan är och ändock sä ogenomträngligt djup . Kanske springer den fram ur själfva Sveriges hjärta . »
Sä talade Karl XV och gick hög och stilla med sina herrar i solvärmen ned till Staden , medan flag - gorna viftade i sommarluften , Mälaren brusade , och lokomotivets hvissling och buller för första gângen hördes i det urâldriga Österäs .
II .
I den frostgrâ januarimorgonen tedde sig Österäs domkyrka med de gotiska sträfvorna och tornen sâsom en i hafvets dimma strandad fregati . Timslagen frân Klas Siggeson Eids tornklocka trängde doft och aflägset genom snöluften . Natt - mörkret bleknade tili dag , och isbackarna , som ledde upp till domkyrkoberget , lyste genom portarna i tegelmurçn rundt ikring platsen . Midt emot koret

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.