24
MAGISTRARNE I ÖSTERAS
speglade sig . Stâende mellan den lille buttre spö - gubben och den martialiske gevaldigern sjöng skal - den midsommarskyns , de täcka flickornas och de vinyra ynglingarnas visa .
*
Det var en klar högsommardag 1866 . Heia Österäs läg festklädt med otaliga hissade flaggor , och en mängd lustbâtar med mässingsextetter lan - dade vid Mälarkajen . Karl XV hade kommit tili Staden för att inviga järnvägen , genom hvilken det gamia Österäs spanns in i rikets stora kommunika - tionsnät . Glädjen var stor i S : t Eskils stad öfver att man ändtligen kände sig tillhöra den moderna världen , och man väntade en ny tid för det bort - glömda Österäs , som sâ länge uteslutande lefvat bland sina minnen . Allt hade ocksâ tecknat sig tili det bästa . Invigningsceremonien försiggick efter alla konstens regier pâ perrongen tili den ny - byggda järnvägsstationen . Landshöfdingen hälsade konungen välkommen och skildrade i ett högstämdt tal järnvägarnas betydelse , med sorgfälligt und - vikande af tekniska och prosaiska termer , kallande lokomotivet änghäst och skenorna bojor af stài . Biskopen erinrade 0111 att Österäs var helgonens och reformatorernas hemvist och uttryckte sin för - hoppning , att det moderna samfärdsmedlet , som satte orten i förbindelse med det ñutida Sverige , ocksâ skulle gifva heia landet en välbehöflig pâ - minnelse om reformationsverkets alltför ofta för -

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.