MAGISTRARNE I ÖSTERAS
23
med vana ceremonimästares skicklighet ordnat hopen , som halft förtretadt , halft skrattande lydde , tili en procession . Forst gick brandvakten med sin hornlykta , sedan gevaldigern och spögubben i ett led . Därpä de tvâ pompösaste fruarna , samman - ställda med anledning af Symmetrien i korpulens , sä att prostinnan tili sin förskräckelse kom bred - vid barnmorskan , därpä rädmannen , därpä en hei kolonn vackra flickor och därpä en gris med en bjorklöfskrans vid svansen , som slutit sig till sällskapet .
»Après vous , herr Praeses , » sade Bellman till guggan och tog Qvists arm , och bläsande fanfarer i barntrumpeterna gingo de tvä vännerna framför borgmästaren , medan den öfriga Staden bildade eftertrupp .
Brandvakten , en liten kutig , mossgrâ gubbe , började mekaniskt sin vanliga rundgäng , försiktigt bärande lyktan pä sin länga stäng öfver skuldran , oCh i halfljuset säg dess läga sä blek ut , som en liten nedfallen och tillvaratagen sommarnattstjärna . processionen böljade sakta framät förbi löfklädda gaflar och grindar upp tili domkyrkoberget , där graset susade svagt öfver de döda , och katedralen , trots de slutna dörrarna , utandades en sval och minnestung frid , och sedan genom S : t Lars port ned tili S : t Eskils källa . Bellman , som fätt fati i en cittra , började spela och sjunga . Rodnaden flog som en eldflamma öfver hans smala ansikte , men ögonen sägo ned i källan , i hvilken de rosiga molnen pä himmeln och de vackra flickornas an - sikten med sommarfräknar under schäferhattarna

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.