22
MAGISTRARNE I ÖSTERAS
gamia hagtorns - och slânbuskarna . sina skära blom - spön , och inné i trädgärdstäpporna försvunno husen halft bland guldregnet och de persiska syrenernas druflika klasar . Löfrankor gingo mellan svalarnas gröna stolpar , och löfruskor stucko ut ur portar och gluggar ända upp tili vindfönstren i gaflarna .
Nu lade skutan tili . Ett förväntansfylldt sorl hördes frân stranden . Men i mannaminne hade icke Österäsborna häpnat , som när de nu sâgo sin borg - mästare och riksdagsman stiga af baten , röd som en sol i ansiktet och blâsande lergök , medan han hade pâ hvar sida en främmande sprätthök , som tutade i barntrumpet och slog pâ triangel . Den politiska stormen lade sig pâ ett ögonblick inför detta skâdespel . Mannen stodo tysta och stirrade , kvinnorna voro uppbragta och roade , tili och med korna , som betade vid strandvassen med löfsirade horn , stodo stilla och bligade .
Men borgmästaren var pâ andra sidan om etikett och hvardagslag . Belâten med det upp - seende han väckte , sträckte lian ut armarna och hälsade med mosig stämma : »Tack , mina kära vänner ! Tack , mina smâ pullor ! » Han omfamnade rädmännen med fullkomlig égalité för de litterata och ¡Iliterata och nickade ât exekutiva makten . Röd som en pion stod hans enda dotter Ulrique Eleonore och slog ut solfjädern , som ville hon sjunka till marken . Men borgmästaren kysste henne ljudeligt pâ bâda kinderna , och dà han icke hade nâgon egen fru — hon var död — tog han apotekarens under den ena och fiskalens under den andra armen .
Oçh midt i villervallan hadç Bellman och Qvist

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.