MAGISTRARNE I ÖSTERÄS
21
och grönska . Himmel , luft och vatten strâlade af sol . Var Herre sände medvind och baten länsade friskt undan ut pâ Mälaren , medan man ât alle - handa mài och drack stilla , men med filosofisk kontinuerlighet . Borgmästaren skildrade europeiska balansen och in - och utländsk kredits sammanhang , Qvist förevisade fransyska dansösen madame du Londels privata aftonbalett för H . K . M . Adolf Fredrik , och Bellman härmade bankmän , riksdags - män och alia sorters djur . Tiden gick fort , tili dess Österäs i kvällen skymtade pâ sin bergsluttning . Heia stranden var full med folk som skulle välkomna borgmästaren . Det var väljare af bâda partierna , hvilka omväxlande kailade Anders Berselius den »dyrbara patrioten» och den »smutsiga mutkolfven» , och som nu ville förkrossa honom med sin närvaro .
Det var ämbetsmän och dignitärer , rädmännen , säväl de litterata som de illiterata och heia den exekutiva makten : gevaldigern med stickvärjan , spögubben med riset och brandvakten med lyktan , tänd af tjänstenit . En böljande rad af solhattar med skära band och mössor med hvita band visade slutligen att könet uppvaktade borgmästaren en corps .
1 kvällens halfljus , medan rosiga midsommar - moln gledo öfver himmeln , lâg Österäs stad täckt af blom och grönska , ur hvilka blott takkrönen och kyrktornen pâ domkyrkoberget stucko upp i den solgula lüften . Fruktträdsblommen hade visser - ligen fallit , men pâ gângar och gator lâgo ännu hvita blad kvar , som den sista flydda vârnattens fjät . Men öfver staketen längs vägarna sträckte dç

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.