20
MAGI STRARNE I ÖSTERÄS
Pâ midsommaraftonens morgon âr 1767 seglade borgmästaren i Österäs , ädel och välaktad herr Anders Berselius frân Mälartorget i Stockholm hem till sin fosterstad . Han var vid ett lysande humör . Han hade som riksdagsman gjort ypperliga affärer . Forst hade han sâlt samvetet till mössorna och sedan samvetskvalet till hattarna , och ihop hade det in - bringat en anständig summa . Dagen hade visât sig glad alltifrân gryningen , dà han , vandrande frân sekreta utskottets politiska pic - nic pá Kejsarkronan , motte tjänstemännen i riksbanken herr Carl Bellman och dennes vän herr Claes Qvist , hvilka sjungande kommo ut frân källaren »Förgyllda Bägaren» . Man slog sig samman tili en réveillon pâ den ädla kanen , som närer ungarna med sitt eget hjärte - blod , och sedan man här rensat vätskorna med en maglikör och förskingrat nattkvalmet med nâgra flaskor rhenskt , lyckades det borgmästaren att fâ de bâda vännerna att följa med tili Österäs .
»Nog stâr Svea rikes bank ett par dagar utan herrarna , » sade borgmästaren .
»Det vete fan , » sade Qvist .
»Det är för rikslânens skull vi behöfvas , » sade Bellman .
Men när det sjunde hartssigillet bröts pâ en urâldrig flaska och ett vin flöt i remmarna , som luktade syrligt sâsom grön mossa , vuxen i en slottskällare , och solen därtill lâg och blinkade lik ett blondt flickhufvud i glasen , blef inbjudningen oemotstândlig . Man gick tili skutan . Det var löf - marknad , och det tycktes som Mälarens björkhagar kommit in tili Stockholm och fyllt gatorna med sus

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.