MAGI STRARNE I ÔSTERÂS
19
en gâng i Svea rike pâ helgonkult och bildvenera - tion , pâ signeri och lös sed . Herr domprost , tacka Gud att nâd gâr för rätt för er âlders skull . Ty I hade bort mista socken och gäll . När den rena trons herdar utstodo landsflykt och kval för den heliga skrifts rätta lärandes skull , när jag lâg och svalt vid Saltviken pâ Àland , dà lekten 1 här i Österäs med pomeranser och trodde det giada papis - tiska gycklets tid kommen âter . . . Men allvaret kom , och nu skall det blifva ren luft , kristlig tro och sedetukt i landet . . . Ned med belätet , säger jag . »
Ett par stora drängar kommo med hackor och yxor och började slä ned stenbilden med en fär - dighet , som tydde pâ vana . Snart vacklade S : t Eskil , som stâtt med den höjda stafven och haft uppsikt öfver sin stad under sâ mänga ârhundraden , och efter hvilkens gloriehöljda hufvud vandraren , som vände âter pâ landsvägen , och sjöfararen frân däcket omed - vetet letade , när Österäs stad visade sig vid syn - randen .
Mathias And , som kände att allt var förloradt och att han nu snart skulle dö , fick för första gângen sin värdighet âter . Utan ett ord tili svar vände han bort hufvudet och gick ned mot Staden . När han kom tili S : t Lars port , hörde han braket af stenbilden , som krossad föll frân pelaren , och han säg S : t Eskils biskopsstaf med de tvâ höjda fingrarna falla mot stentrappan , där de fromma böjt hjässorna djupt under skyddshelgonets välsignelse .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.