MAGI STRARNE I ÔSTERÀS
17
skolpojke inför magistern . Ryktet hade icke öfver - drifvit den hârdhet , med hvilken ärkebiskopen for fram pâ sin räfstfärd genom landet för att ändtligen med roten rycka upp det papistiska ogräs , som under kung Johans beklagansvärda regering ânyo frodats , sa det hotat öfverväxa det rena sädet . Magister And , som af vekt sinne och naturlig klenmodighet i före - ning hört tili de vacklande , hvilka skyddade katolsk sedvänja och i frâga om församlingslemmarnas svag - heter hade en mild âldrings eftergifvenhet , säg med växande fasa , hur ärkebiskopen trampade ner de gamia kyrkobruken , förbjöd klockorna ringa Mariae lof och offerljusen att brinna pâ altarna , och hur han tuktade och straffade med järnfärla . Allt oan - senligare blef den lille vippige , gfâ domprosten bred - vid den reslige , storskäggige Angermannus . Mathias Ands latin snubblade och snafvade , och han fäktade förtvifladt i lüften med de hvita , tunna händerna . Han kände sig sâsom Daniel i lejongropen bland alla de hârda teologerna i ärkebiskopens följe och de väldiga djäknarna , hvilka med synbar förnöjelse rade bödlar och piskade hans socknebor tili blods . Den lille domprosten suckade invärtes allt tyngre och sag sin guddotters förgratna ansikte för sig . Här fanns ingen hjälp ; barnet mäste blifva den râe Reweis maka .
Pâ domkyrkoberget utanför portalen höll mannus sin straffdomstol , och marken var full af halft ihjälpiskade man och kvinnor , hvilka blottade tili midjan lâgo afsvimmade .
»Nu är det tid att göra mâltidsrast , » sade biskopen , där han satt i stor märdpäls i en stol pâ 2 . — Lev er tin , Magistrarne .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.