16
MAGISTRARNE I ÖSTERAS
och bad dar alltid i svâra ögonblick , och just nu gäller del mitt lifs välfärd . Jag skall offra silfver - skcden , som jag fick vid dopet . »
»Akta dig för ärkebiskop Abraham . Han är en gammal skol - och stutomästare och lägger icke fingrarna emellan . Fâr han veta det , blir det allt ris pâ bara . . . »
»Skämta icke , Gunilla . Bâde frân Tel je och Sigtuna har det nog försports , hur grufveligt han far fram . Mycken förtröstan har jag icke , ty öfver - allt lär han tvinga trolofvade tili äktenskap . Om de vilja eller icke , drifvas de samman som djur . Mitt enda hopp är att min gudfader , domprosten , kan berätta , hvilket viljelöst barn jag var , dà jag med lock och pock tvingades taga Rewel Larssons fästeskänk . »
»Bäst att förtiga fortsättningen , att du i stället har tili hjärtevän den raske Jon pâ Riddarnäset . »
»Tyst ! Just nu är gudfar hos ärkebiskop ham . Jag skulle vara hemma och bedja . Men jag tror det verkar mer , om jag som mor offrar i källan . Bara ingen ser oss . »
»Nej , det är mâltid och tomt i fönstren . »
De hade kommit tili den vanvârdade källan , hvilkens vatten dock flödade rent som alltid . Likblek af ângest böjde sig Märta ned mot vattnet , tog ur kjortelsäcken en silfversked , hvilkens skaft föreställde heliga Barbara med tornet , och lät den glida i vattnet , medan hon halfhögt mumlade en gammal bön .
Hela dagen hade domprosten i Österäs , Mathias And , statt inför Svea rikes ärkebiskop , Abraham Angermannus , med hjärtat i halsgropen , som en

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.